Midfastosöndagen

Psalm 553

Psalm 76

Lägger ut predikan när jag har den tillgänglig

Evangelietexten var från Joh. 6:1-15, som handlade om bespisningsundret som tydligen pekar fram mot brödet vid nattvarden.

Det var en gosse som hade fem kornbröd och två fiskar. Inte kunde väl han ana vilken stor betydelse dessa skulle få genom Guds händer?

Psalm 387

Psalm 45

Postludium