Hälsning

Här publicerar vi det blad som delas ut i kyrkan och postas till medlemmar och stödjare.


Förfrågan angående finansiering av prästtjänst

Kyrkorådet förbereder sig för att koinonian så små­ningom behöver utlysa en prästtjänst och därmed ta på sig en lönekostnad. Hur stor tjänst det kan bli beror på hur mycket pengar vi kan samla in. Någon­stans 10–30 procent av heltid kan kanske vara realis­tiskt.

De medel vi samlar in idag i form av gåvor och kollekter går till våra löpande kostnader som hyra och övriga lokalkostnader m.m.

Frågan är hur mycket ytterligare vi har möjlighet att samla in för att avlöna en deltidsanställd präst. Vissa ger redan vad som är möjligt, medan en del andra kanske har möjlighet att öka sitt givande. Inget belopp är för litet och inget belopp är för stort!

Därför önskar kyrkorådet få svar på hur mycket du kan tänka dig att bidra med per månad till finansiering av en prästtjänst.

Detta är en försöksförfrågan och innebär ingen förpliktelse och kan göras helt anonymt, du kan lämna en lapp till mig någon söndag, maila till mig på hans@ziffran.se eller skicka ett brev till Hans Gustafsson, Byggmästarvägen 35, 168 32  Bromma.

Ditt svar önskar vi få senast den 31/7.

 

Nycklar till tillväxt

Vad kännetecknar en växande kyrka?
Carl-Erik Sahlberg, kyrkohistoriker och f d präst i S:a Clara kyrka, går i nio halvtimmesprogram igenom vad han funnit i sina kyrkohistoriska studier.
Man kanske inte håller med om allt, men jag tror det kan tjäna som lite inspirationsmaterial även för oss i koinonian.

Första delen hittar du på internetadressen www.himlentv7.se/vod/player/60995/

Hans Gustafsson


Gudstjänsttiderna finns under en egen flik: www.stefanuskoinonia.org/predikoturer