Den helige Mikaels dag

Och det blev strid i himlen: Mikael och hans änglar stred mot draken. Och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen som kallas Djävul och Satan och som förleder hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. (Upp. 12:7–9)

Ärkeängeln Mikael förgör satan, målning av Guido Reni (Wikipedia)
Ärkeängeln Mikael besegrar Satan, målning av Guido Reni (Wikipedia)