Epifania

Trettondedag Jul – Herrens härlighet

De vise männens tillbedjan av Bartolomé Esteban Murillo. Källa: Wikipedia

Herodes kallade till sig de visa männen, skickade dem till Betlehem och sade:
”Gå och sök noga efter barnet, och när ni har funnit det, underrätta mig, så att även jag kan komma och tillbe det.” De lyssnade till kungen och begav sig i väg. Och se, stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem, tills den stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan, uppfylldes de av mycket stor glädje. Och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad det, och de tog fram sina skatter och överlämnade gåvor till barnet: guld, rökelse och myrra. Och sedan de i en dröm hade blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes, tog de en annan väg hem till sitt land.
Matt 2:8–12 (Svenska Folkbibeln)