Trefaldighetstiden

Trefaldighetstiden är en enda lång efterfirningstid till både jul, påsk och pingst. Guds människoblivande i Kristus, Jesu uppståndelse från de döda och Andens utgjutande är förutsättningar för de olika trefaldighetssöndagarnas budskap. (C.H. Martling)
Ikonen Treenigheten (från Ikonostasion)
Att Gud är tre men ändå en har väl ingen ännu kunnat rätt förklara. Inte ens trosbekännelsen som vi läser varje söndag. Inte heller kan någon av alla försök till symboler förklara Treenigheten.
Det vi kan se är dock att Gud Ande och Son finns med redan från första bladen i Bibeln och sedan på många andra ställen i Den Heliga Skriften. (Jan Wallerberg)
Läs även Gud är en Treenig Gud
Vi firar gudstjänst i S:t Sigfrids kyrka, Aspudden

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet,
så skall ni få allt det andra också. (Matt. 6:33)