Ett andligt hem

Stefanos stenasHur ljuvliga är inte dina boningar,
 HERRE Sebaot!

Min själ längtar och trängtar
 till HERRENS gårdar,

min själ och min kropp jublar
 mot levande Gud.
Saliga är de som bor i ditt hus,
 de lovar dig ständigt.
Saliga är de
 som har sin styrka i dig,
 som har dina vägar i sitt hjärta.

En dag i dina gårdar
 är bättre än tusen andra.
(Ur Ps 84, Folkbibeln)

Tjäna HERREN med glädje,
 kom inför hans ansikte
 med jubelrop! (Ps 100:2)

Det är denna trons glädje vi vill gestalta i våra gudstjänster.
Välkommen till en gemenskap där ”evangelium rent förkunnas och sakramenten rätt förvaltas” (Augsburgska bekännelsen).

Vi firar gudstjänst i S:t Sigfrids kyrka, Aspudden …
… den röda kyrkan intill Essingeleden

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet,
så skall ni få allt det andra också. (Matt. 6:33)